top of page
Om Gestalt - Terapihjelp.no

Om Gestalt

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metoden brukes også til egenutvikling, til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser og kriser.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant til uttrykk i arbeidet mellom klient og terapeut.

 

Gestaltterapi er en helhetlig form for psykoterapi som fokuserer på individets nåværende liv og utfordringer i stedet for å fordype seg i tidligere erfaringer. Denne tilnærmingen understreker viktigheten av å forstå sammenhengen i en persons liv og å ta ansvar. Det kan være litt skremmende å vurdere å starte terapi, spesielt hvis du forestiller deg å sitte i terapirommet og snakke om fortiden. Selv om det å besøke fortiden er en viktig del av å identifisere hva som må leges, er gestaltterapi en tilnærming som fokuserer mer på "her og nå" -opplevelsen til klienten.

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og undersøkende psykoterapi.

 

Gestaltterapi egner seg både for individuell-, par- og gruppeterapi. Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere erfaringer, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i verden dag. Gestalt som metode har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og opplæring.

 
Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA. Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

​For mer informasjon om gestalt og gestaltterapi, se:
 denne linken og/eller filmene nedenfor.


Lenker:

Etiske prinsipper (Norsk Gestaltterapeut Forening)
Klageordning (Norsk Gestaltterapeutforening)
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)
European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Gestalt Praktiserende i organisasjoner (GPO)

bottom of page