top of page

Gestaltterapeutene Elisabeth Røst og Erik Hovden
Anchor 1
Johnny_sj%C3%B8_Stavern%20II_edited.jpg

Vi er et gift par som til sammen har tre voksne barn og tre barnebarn. Begge har vi opplevd samlivsbrudd og erfart hvor utfordrende et parforhold kan være.

I mange år har vi arbeidet sammen som parterapeuter og gitt terapi til enkeltindivider. Vi som terapeuter kan vi bidra til at det kan bli lettere for deg eller dere å håndtere vanskelige situasjoner. Det kan bli tydeligere hvordan du eller dere velger og handler. Ved få en økt selvinnsikt kan du eller dere få et bedre grunnlag for å foreta gode valg i en vanskelig livssituasjon.

Klienter som kommer til oss kommer med ulike personlige problemer. Det kan være problemer knyttet til tidligere opplevelser eller det kan være akutte problemer som for eksempel et samlivsbrudd, brudd med familie/nære venner eller tap av en nær person. Felles er at situasjonen er krevende og at de kjenner på at de står fast i situasjonen. De tar kontakt med oss for at de trenger hjelp fra en fagperson for å komme ut av en fastlåste situasjon som kan bedre deres egen livssituasjon. Se uttalelser fra noen av våre klienter.

I en parterapitime er en av oss, eller begge to, til stede for å støtte dere som par i deres prosess. ​Som terapeut for enkeltindivider og grupper, eller som veileder, arbeider vi hver for oss.

Vi er begge medlem av 
Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og er pålagt å utøve vår terapeutiske virksomhet i samsvar med etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF. Vi er i tillegg pålagt å motta veiledning på vårt klientarbeid hos en veileder, og må gjennomføre et minimum av profesjonell, faglig oppdatering hvert år. 


Henvisning er ikke nødvendig - Kort ventetid.              

alexanderschultz_L8A9061_edited.jpg

Elisabeth Røst, Gestaltterapeut MNGF

Telefon: 918 35 915

elisabeth@terapihjelp.no

Elisabeth er utdannet gestaltterapeut MNGF og veileder ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) og er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (NGF). Hun startet egen terapipraksis høsten 2003 og har siden 2008 vært daglig leder ved NGI. I tillegg til fireårig grunnutdanning i gestaltterapi har hun toårig etterutdanning for gestaltterapeuter, samt toårig veilederutdanning ved NGI.

Elisabeth har tidligere arbeidet i privat sektor hvor hun blant annet har vært leder. Hun har mange års erfaring som HR rådgiver med ansvar for rekruttering, opplæring, veiledning, leder og organisasjonsutvikling. Hun har også utdanning innenfor administrasjon, markedsføring, personal- og organisasjonsutvikling, og ledelse.

_X0A9677.jpg

Erik Hovden, Gestaltterapeut MNGF

Telefon: 911 37 232

erik@terapihjelp.no

Erik er utdannet gestaltterapeut MNGF og veileder ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) og er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (NGF). I tillegg er han utdannet innen relasjonsbasert konflikthåndtering og han har tidligere sertifisert seg som ICF coach. Erik arbeider i dag som terapeut for privatpersoner, par og grupper, samt coach og veileder for grupper og enkelt individer.

Erik arbeider også i offentlig og privat sektor som konflikthåndterer, prosessveileder, trener, coach og organisasjonsutvikler. De siste 18 årene har han arbeidet som konsulent med leder- og organisasjonsutvikling. Han har mer enn 20 års erfaring som linjeleder fra store og små virksomheter og er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet/BI. Se også
linkedin 

bottom of page