top of page
Gruppeterapi - Terapihjelp.no

Gruppeterapi

Gruppeterapi - en god måte å bli kjent med seg selv på - sammen med andre

Formålet med gruppeterapi er at deltakerne deler sine erfaringer og opplevelser samt støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser. 

Å delta i en terapigruppe og dele private ting med ukjente kan for noen oppleves som både skummelt og utrygt, og det er forståelig at det kan virke slik, men de aller fleste som har deltatt i terapigrupper opplever noe helt annet: Trygghet, omsorg, respekt, forståelse og egeninnsikt. I en terapigruppe har du ingen «plikt» til å si noe som du ikke ønsker. Du velger selv hva du vil å dele med de andre. Ved å gå i gruppeterapi kan du på en god og trygg måte bli mer kjent med deg selv og få økt selvforståelsen for hva du trenger for å ha det best mulig i livet. Du kan arbeide med ting som du opplever er vanskelig for deg, som for eksempel: Vanskelige relasjoner blant venner, i familien eller på jobb, følelsesmessige konflikter, ensomhet, sorg, uønsket egen adferd, egne mønstre, selvfølelsen eller andre ting som du ønsker en endring på. Sannsynligvis vil du erfare at det er flere i gruppen som kan kjenne seg igjen i det du ønsker å snakke om.

I gruppene legger vi vekt på gjensidig tillit, trygghet, ivaretakelse og fortrolighet. Gruppeleder følger ​​
Norsk Gestaltterapeutforening etiske prinsipper​ som blant annet inneholder taushetsplikt for gruppeleder. I tillegg har gruppeleder ansvar for å forsikre seg om at alle deltakerne i gruppen forplikter seg ovenfor hverandre ved å ivareta taushet både om opplysningene de mottar av de andre og om det som skjer i gruppen.

Vi tilbyr forskjellige terapigrupper i Tønsberg: Terapigrupper for menn og kvinner, grupper bare for menn og grupper bare for kvinner. En typisk terapigruppe går over 6-10 ganger à 3 timer over en lengere periode med maksimum 5 - 8 deltakere i hver gruppe. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om gruppeterapi, eller om du ønsker å delta i en terapi gruppe.

bottom of page