top of page
Veiledning - Terapihjelp.no

Veiledning

I gruppe eller individuelt?

Dersom du ønsker å gå i veiledning, kan gestaltveiledning være noe for deg. Gestaltveiledning tilbys som individuell veiledning eller veiledning i gruppe. 

Gestaltbasert veiledning består i å hjelpe personen til å oppdage nye sammenhenger, finne egne svar og skape ny mening. Det kan føles ubehagelig å ikke finne svar og mening. Så ubehagelig at det noen ganger kan føre til at du trekker forhastede slutninger og danner deg en oppfatninger som er løst fundert. 

Mennesker prøver mer eller mindre konstant å skape mening. Vi klarer knapt å la være. Å omtale noe som helt meningsløst er paradoksalt nok å gi det et minste minimum av mening. Det er stor variasjon i hvor raskt og lettvint personer gjør seg opp en mening. Det er også stor variasjon i hvor mye som skal til for at personer skifter mening. Ofte skal det mye til for at en person skifter mening om seg selv. Det samme gjelder å endre en oppfatning som rokker ved det man så langt har tatt for å være sant. Veiledning kan være en spesielt tilrettelagt mulighet for deg å se med et nytt blikk på deg selv i forhold til hvordan du påvirker, handler og kommuniserer.

Når du går i gestaltveiledning forholder du deg ikke bare til hva du tenker og det som er rasjonelt for deg, men også til hva du sanser, føler, fantaserer om og om kroppslige uttrykksmåter. I tillegg utforsker du alternative atferds- og væremåter.


Gestaltveiledning kan gi deg økt oppmerksomhet på det du ønsker veiledning på. Denne bevisstgjøringen kan føre til ønskede endringer og større innsikt i hvordan du kan håndtere situasjonen på en bedre måte for deg.
​​
Gestaltveiledningsbegrepet kan defineres som personlig utvikling, mellommenneskelig samspill og evnen til å håndtere endring. (Rigmor og Reidulv Dyrkorn).

 

Gestaltbasert veiledning anvender teori og metoder som er utviklet i gestaltterapi gjennom en periode på mer enn femti år. Veiledning er ikke terapi. Det kreves derfor at metoder og teknikker tilpasses og gjøres spesifikt relevant for arbeid med mennesker som ønsker veiledning og ikke terapi

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om gestaltveiledning.

bottom of page