top of page
Individuell terapi - Terapihjelp.no

Terapi

Står du fast og trenger en å snakke med? ​Da kan gestaltterapi være noe for deg.

I Tønsberg tilbyr vi terapi for deg som ønsker å utforske ditt forhold til deg selv, og dine relasjoner til andre. 
Det er ingen grenser for hva du kan ta opp i terapirommet, og vi som terapeuter har selvfølgelig taushetsplikt. Tema kan være: Det å sette grenser og ta vare på seg selv, håndtere dårlig samvittighet, sinne, mangel på selvtillit, skam, seksualitet, skyldfølelse, ta vanskelige valg, traumer, konflikter, problemer i parforhold, angst, sorg, livskrise eller ensomhet. Det kan også være at du bare søker å utvikle deg, uten at du opplever at du er i en stor eller mindre krise.


Det er i relasjon til andre at vi mennesker formes og blir til, og det er i relasjon vi lærer oss hvordan vi skal forholde oss til omverden og oss selv. Økt oppmerksomhet på egen kommunikasjon, adferd og handlinger kan bidra til at det blir lettere for deg å håndtere vanskelige situasjoner, og det kan bli tydeligere for deg hvordan du velger og handler. Terapi kan gi deg økt selvinnsikt og et bedre grunnlag for bevisste valg. 


Gestaltterapi er egnet for alt fra selvutvikling til store og mindre livskriser.
Når du går i terapi hos oss, ser vi blant annet på relasjonen mellom deg og oss som terapeut. Det er et bærende element og en aktiv del av terapien. Den kan speile hvordan du har kontakt med deg selv og med andre mennesker. Din personlighet og egne ønsker er av stor betydning for hvordan din terapi blir utformet.


I terapirommet tilstreber vi likhet i møte med deg som klient. Vi møter deg både som en yrkesperson og som et medmenneske. Vi kan dele våre reaksjoner i møte med deg - hvis vi mener at våre reaksjoner vil ha en verdi for deg og din prosess. Vi kan være både støttende og konfronterende, avhengig av hva vi tenker at du som klient trenger. Alle våre tilnærminger har en hensikt - å gi deg økt selvinnsikt, bedre grunnlag for nye gode valg og handlinger, samt å øke din oppmerksomhet på hvordan du på best mulig måte kan forholde deg til ting som er vanskelig for deg.


I terapi er samtale og utforskning vårt viktigste verktøy. Hvordan utforskningen kommer til uttrykk er tilpasset dine behov, evner og tema. Hensikten er å gi deg nye perspektiver på opplevelser som er gjort, samt å prøve ut forskjellige handlingsalternativer. Du har innflytelse på hvordan du utvikler deg. Din terapi blir formet av hvem du er, ditt uttrykk og måten du arbeider på. Din personlighet og egne ønsker er av stor betydning for hvordan terapien blir utformet.


Gestaltterapi legger blant annet vekt på de relasjonelle og de eksistensielle dimensjonene. Gestaltterapi er fenomenologisk, noe som betyr at vi tar hensyn til - og jobber med, det som kommer til syne. I gestaltterapi er det deg som er spesialist i å være deg, vi som terapeuter er der som et verktøy for deg. Vi tilbyr deg vårt blikk og vår tilstedeværelse. Slik blir du oppmerksom på hva du kan gjøre for å ta "trinnene" du trenger, for å få det bedre med deg selv i din nåværende tilværelse. Du kan lese mer om om gestalt og gestaltterapi her.


Terapi er en egenprosess som tar tid. Hva hvert menneske trenger for å komme videre i sin egen prosess er helt individuelt. Dette vil du selv finne ut av under terapiforløpet sammen med din terapeut.

bottom of page