top of page
Parterapi - Terapihjelp.no

Parterapi

Hvem kan ha nytte av å gå i parterapi?

Å leve sammen i et parforhold over tid er kanskje noe av det beste og mest utfordrende i livet. Alle samliv har sine utfordringer og stadig flere går i parterapi for å håndtere de utfordringene som har oppstått, uansett om de ønsker å fortsette som par eller ikke.

Mange kvier seg for å gå i parterapi og venter ofte med å bestille time. Noen oppsøker parterapi først når problemene oppleves som uhåndterlige, andre søker parterapi for å ivareta og utvikle et godt parforhold. Vi har forståelse for at det å gå i parterapi kan virke skummelt da mye står på spill og frykten for konsekvensene kan være høy.

Parterapi er for alle, uansett alder, seksuell legning, lengde på forholdet eller par relasjon. Noen velger å gå i parterapi for å styrke relasjonen uten at det er noen spesifikke vanskelige saker i forholdet. Andre går i parterapi for å håndter vanskeligheter i parforholdet, som for eksempel kan være:

 • En følelse av noe som mangler eller er tapt i forholdet

 • Mangel på kommunikasjon med partner

 • Eskalerende argumenter som fører til mye misnøye og konflikter

 • Tap av intimitet og seksuell lyst

 • Bli foreldre og tilpasse seg den nye situasjonen

 • Håndtere relasjonen til barn, egne eller bonusbarn

 • Vanskelige familierelasjoner

 • Opplevelse av å bli dårlig behandlet av partner

 • Gjentatte destruktive mønstre i forholdet

 • Utroskap

 • Skilsmisse og separasjon

 • Takle brudd

De fleste problemer for par begynner gjerne i det små og har for vane å vokse i størrelse hvis de ikke blir håndtert tilstrekkelig og i tide. Parterapi kan være god støtte for paret når det gjelder å snakke om vanskelige temaer. Ved å bli mer oppmerksom på kommunikasjonsmønstre, reaksjoner og handlinger kan parterapi øke oppmerksomheten på hva dere som par gjør bra sammen og hva dere kan utvikle i parforholdet. Parterapi er en prosess med mulighet for vekst og læring, uansett om utfordringene er store eller små.

Temaer som tas opp i parterapi er varierende. Vi opplever ofte at det handler om balansen mellom partenes individuelle behov og opplevelsen av å være et par - et vi. Dersom det ikke er god nok balanse over tid ved at hver part får dekket sine behov tilstrekkelig kan det ofte bli utfordringer i parforholdet. 

Noen ganger er det slik at den ene parten i forholdet ønsker å søke hjelp mens den andre parten ikke er klar for det. Vi oppfordrer dere som kvier dere for å gå i parterapi til å ta en parterapitime for å erfare hva det vil si å gå i parterapi hos oss. Vi er ikke her for å dømme eller vurdere dere som par, vi har heller ingen agenda for dere som par. Vi ønsker derimot å støtte og utfordre dere i hvordan begges behov kan ivaretas på best mulig måte. Deretter kan dere sammen finne ut om det kan være verdifullt for dere å arbeide videre med oss. 

bottom of page