top of page
iStock-Fyr%20Verdens%20Ende_edited.jpg

Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge varer en "time"?

 • Individuell terapi, coaching og veiledning varer i 60 minutter.

 • Parterapi 90 minutter første time. Deretter kan timen etter hvert reduseres til 60 minutter dersom det er ønskelig

 • Gruppeterapi/gruppeveiledning, avhengig av antall deltakere

Hvordan betaler jeg for "timen"

 • Betaling for timen gjøres før vi starter timen på VIPPS, # 650372 - Terapihjelp. Dersom du ikke har VIPPS kan vi sende en faktura.

Når skal jeg møte opp til "timen"

 • Av hensyn til at klienter ikke skal treffe hverandre i trappen ber vi dere om ikke å møte opp tidligere enn ca. 5 minutter før dere har time. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan møte opp til "timen"

 • Timer som er bestilt må avbestilles senest 24 timer før timen er bestilt. Timer som er bestilt første dag etter helg/helligdag må avbestilles senest kl. 12 00 arbeidsdagen før. Timer som er avbestilt senere enn dette vil bli belastet. Dette gjelder også ved glemt time eller ikke oppmøte til avtalt time. Gi beskjed så tidlig som mulig dersom du ser at det blir vanskelig å komme til timen din.

Hva er terapi

 • Psykoterapi, også bare kalt terapi, er prosessen hvor du møter en terapeut for å få hjelp til å håndtere personlige utfordringer. Hensikten med psykoterapi er at du som klient kan bli mer oppmerksom på hvilke prosesser som foregår i ditt indre. En terapeut kan hjelpe deg til å sortere tanker og følelser samt endre på uheldige mønstre som er til hinder for deg og din egenutvikling. Det er ingen grenser for hva du kan ta opp i terapirommet og terapeuten har selvfølgelig taushetsplikt. Teama kan for eksempel være: Det å sette grenser og ta vare på seg selv, håndtere dårlig samvittighet, mangel på selvtillit, skam, skyldfølelse, det å ta vanskelige valg, traumer, konflikter, problemer i parforhold, angst, sorg, livskrise eller ensomhet. Det kan også være at du bare søker å utvikle deg selv, uten at du føler at du er i en store eller mindrekrise. 

​​

 • Det å begynnende i terapi kan være et stort skritt mot å bli en bedre utgave av seg selv og leve et best mulig liv - uansett hvilke utfordringer du måtte møte. Gjennom terapi kan du endre selvdestruktiv atferd og vaner, håndtere smertefulle følelser, endre uønsket adferd og styrke dine relasjoner.​

​​

 • Gestaltterapi en egen retning innen psykoterapi. Den er en humanistisk, helhetlig form for psykoterapi som fokuserer på ditt nåværende liv og utfordringer i stedet for å fordype seg i tidligere erfaringer. Denne tilnærmingen understreker viktigheten av å forstå sammenhengen i en persons liv og å ta ansvar. Det kan være litt skremmende å vurdere å starte med gestaltterapi, spesielt hvis du forestiller deg å sitte i terapirommet og snakke om fortiden. Selv om det å besøke fortiden er en viktig del av å identifisere hva som må leges, er gestaltterapi en tilnærming som fokuserer mer på "her og nå" -opplevelsen til klienten. Les mer om gestalt og gestaltterapi her.

 

Hvem kan ha nytte av parterapi?

Hva innebærer det at dere har taushetsplikt og hvor lenge varer den?

Vi opptrer lojalt med våre klienter og overholder taushetsplikten i samsvar med Lov om alternativ behandling, §4. Taushetsplikten gjelder også i forbindelse med veiledning og etter at terapien er avsluttet. Bare du selv, eller den med foreldreansvar for mindreårige, kan gi samtykke til at opplysninger underlagt taushetsplikt kan gis til andre. Uten hinder i taushetsplikten vil vi i helt spesielle tilfeller, der vi vurderer at en klient representerer en vesentlig fare for seg selv eller andre, gi opplysninger videre til politi, helsevesen eller barnevern. Dette gjør vi så langt det er mulig å gjøre i samråd med klienten, eller slik at klienten er informert på forhånd. Jfr. Lov om alternativ behandling av sykdom § 4, Lov om helsepersonell kap. 5 §§ 21-25 og Lov om straff §196.

iStock-Fyr%20Verdens%20Ende_edited.jpg

Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge varer en "time"?

 • Individuell terapi, coaching og veiledning varer i 60 minutter.

 • Parterapi 90 minutter første time. Deretter kan timen etter hvert reduseres til 60 minutter dersom det er ønskelig

 • Gruppeterapi/gruppeveiledning, avhengig av antall deltakere

Hvordan betaler jeg for "timen"

 • Betaling for timen gjøres før vi starter timen på VIPPS, # 650372 - Terapihjelp. Dersom du ikke har VIPPS kan vi sende en faktura.

Når skal jeg møte opp til "timen"

 • Av hensyn til at klienter ikke skal treffe hverandre i trappen ber vi dere om ikke å møte opp tidligere enn ca. 5 minutter før dere har time. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan møte opp til "timen"

 • Timer som er bestilt må avbestilles senest 24 timer før timen er bestilt. Timer som er bestilt første dag etter helg/helligdag må avbestilles senest kl. 12 00 arbeidsdagen før. Timer som er avbestilt senere enn dette vil bli belastet. Dette gjelder også ved glemt time eller ikke oppmøte til avtalt time. Gi beskjed så tidlig som mulig dersom du ser at det blir vanskelig å komme til timen din.

Hva er terapi

 • Psykoterapi, også bare kalt terapi, er prosessen hvor du møter en terapeut for å få hjelp til å håndtere personlige utfordringer. Hensikten med psykoterapi er at du som klient kan bli mer oppmerksom på hvilke prosesser som foregår i ditt indre. En terapeut kan hjelpe deg til å sortere tanker og følelser samt endre på uheldige mønstre som er til hinder for deg her og nå, og din egenutvikling. Det er ingen grenser for hva du kan ta opp i terapirommet og terapeuten har selvfølgelig taushetsplikt. Teama kan for eksempel være: Det å sette grenser og ta vare på seg selv, håndtere dårlig samvittighet, mangel på selvtillit, skam, skyldfølelse, det å ta vanskelige valg, traumer, konflikter, problemer i parforhold, angst, sorg, livskrise eller ensomhet. Det kan også være at du bare søker å utvikle deg selv, uten at du føler at du er i en store eller mindre krise. 

​​

 • Det å begynnende i terapi kan være et stort skritt mot å bli en bedre utgave av seg selv og leve et best mulig liv - uansett hvilke utfordringer du måtte møte. Gjennom terapi kan du endre selvdestruktiv atferd og vaner, håndtere smertefulle følelser, endre uønsket adferd og styrke dine relasjoner.​

​​

 • Gestaltterapi en egen retning innen psykoterapi. Den er en humanistisk, helhetlig form for psykoterapi som fokuserer på ditt nåværende liv og utfordringer i stedet for å fordype seg i tidligere erfaringer. Denne tilnærmingen understreker viktigheten av å forstå sammenhengen i en persons liv og å ta ansvar. Det kan være litt skremmende å vurdere å starte med gestaltterapi, spesielt hvis du forestiller deg å sitte i terapirommet og snakke om fortiden. Selv om det å besøke fortiden er en viktig del av å identifisere hva som må leges, er gestaltterapi en tilnærming som fokuserer mer på "her og nå" -opplevelsen til klienten. Les mer om gestalt og gestaltterapi her.

 

Hvem kan ha nytte av parterapi?

Hva innebærer det at dere har taushetsplikt og hvor lenge varer den?

 • Vi opptrer lojalt med våre klienter og overholder taushetsplikten i samsvar med Lov om alternativ behandling, §4. Taushetsplikten gjelder også i forbindelse med veiledning og etter at terapien er avsluttet. Bare du selv, eller den med foreldreansvar for mindreårige, kan gi samtykke til at opplysninger underlagt taushetsplikt kan gis til andre. Uten hinder i taushetsplikten vil vi i helt spesielle tilfeller, der vi vurderer at en klient representerer en vesentlig fare for seg selv eller andre, gi opplysninger videre til politi, helsevesen eller barnevern. Dette gjør vi så langt det er mulig å gjøre i samråd med klienten, eller slik at klienten er informert på forhånd. Jfr. Lov om alternativ behandling av sykdom § 4, Lov om helsepersonell kap. 5 §§ 21-25 og Lov om straff §196.

Hvordan foregår gruppeterapi

 • Terapigrupper vil bli annonsert på forsiden på terapihjelp.no og på terapihjelp sin Facebook side. Vi vil starte opp forskjellige terapigrupper: Terapigruppe bare for menn, bare for kvinner og terapigruppe for kvinner og menn. Interessenter som har kontaktet oss vil få melding om når gruppene starter opp. En terapigruppe består typisk av 5 - 7 deltakere som møtes 2,5 timer på kveld/ettermiddag, en til to ganger i måneden. hyppighet og lengde vil variere noe avhengig av antall deltakere. For å skape en trygg og støttene ramme vil hver deltaker signere et samtykke om taushetsplikt. Les mer om gruppeterapi og se om det kan være interessant for deg

Hvordan foregår gruppeveiledning

 • Når vi starter opp en veiledningsgruppe vil vi annonsere det på forsiden på terapihjelp.no og på terapihjelp sin Facebook side. Interessenter som har kontaktet oss vil få tilsendt egen informasjon. En veiledningsgruppe består typisk av 5 - 7 deltakere som møtes 2,5 timer på kveld/ettermiddag, en til to ganger i måneden. hyppighet og lengde vil variere noe avhengig av antall deltakere. Veileder vil sikre at gruppemedlemmer forplikter seg til nødvendig konfidensialitet i forhold til det som skjer i gruppenLes mer om veiledning og se om det kan være interessant for deg

bottom of page