top of page
iStock-Fyr Verdens Ende.jpg

Om personopplysninger

For oss i Terapihjelp er det høyt prioritet at dine personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. Vårt mål er alltid å følge alle lover og regler som gjelder for personvern. Denne personvernerklæringen som du leser nå, hjelper deg med å forstå hvilken informasjon vi samler inn og hvordan den brukes. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller lurer på noe rundt vår håndtering av dine personopplysninger.
 
Primero, avdeling Terapihjelp
(
orgnr. 917 966 923) ved Erik Hovden, tlf: 911 37 232, e-post: erik.hovden@terapihjelp.no er ansvarlig for lagring og behandling av dine personopplysninger i virksomheten. 

OPPLYSNINGER OM DEG SOM KUNDE
Vi håndterer opplysninger om deg på ulike måter, avhengig av om du er en klient hos oss eller vært i kontakt med oss på andre måter. Nedenfor kan du lese om hva som gjelder for de ulike kategoriene.

Virksomheten er behandlingsansvarlig for: 

 • Klienter og kunder.

 • Personer som mottar veiledning.

 • Kontaktpersoner hos, klienter, kunder og leverandører.


Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter eller kunder.

 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.

 • Fakturering.


Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og arbeidssted.

 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer.

 
Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for 

 • Eksempel for å forsvare et rettskrav.

 
Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

 • Endre sine personopplysninger.

 • Be om sletting av sine personopplysninger.

 • Avslutte avtaleforholdet.

 
Lagringstid for personopplysninger:
Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet:

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger:
Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Conta for regnskap, klientregister, fakturering og økonomi.

 • Easypractice for klientregister og journalføring

 • Domeneshop for e-post og webhotell og domenenavnet terapihjelp.no

  
Bruk av informasjonskapsler:
For å kunne markedsføre oss mot deg, vise deg våre tjenester og annet innhold, håndterer vi data som samles inn fra cookies og lignende. For eksempel hvilke sider du har besøkt, statistikker om besøkende og deres handlinger. Til dette bruker vi eksterne annonsetjenester og samarbeidspartnere. Les mer om informasjonskapsler HER

For å kunne analysere, utvikle og forbedre tjenestene og systemene våre, behandler vi følgende opplysninger:

 • Kjøp- og bruksgenererte data, som for eksempel klikke- og besøkshistorikk

 • Tekniske data vedrørende enheter og deres innstillinger (f.eks. språk, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem og plattform).

 • Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, f.eks. hvordan du har brukt nettsiden, innloggingsmetode, hvor og hvor lenge ulike sider er åpnet, svartider, feilkoder, hvordan du når og etterlater tjenesten osv.


Klagerett:
Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

bottom of page