top of page
iStock-Fyr Verdens Ende.jpg

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr terapi, parterapi, gruppeterapi, veiledning og coaching, basert på gestalt som metode.

Som terapeuter, arbeider vi hver for oss når vi har enkeltindivider i terapi eller når vi arbeider med terapigrupper eller veiledning. Når vi arbeider med parterapi er en av oss eller begge to til stede for å støtte paret i deres prosess.

Vi som terapeuter kan vi bidra til at det kan bli lettere å håndtere vanskelige situasjoner. Det kan bli tydeligere hvordan du eller dere velger og handler. Ved få en økt selvinnsikt kan du eller dere få et bedre grunnlag for å foreta gode valg i en vanskelig livssituasjon.

 

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i verden i dag og gestalt som metode har fått en solid forankring innen psykoterapi, person- og relasjonsutvikling. Innen person- og relasjonsutvikling er god kommunikasjon et sentralt område. Mange sliter i relasjoner og ofte er gode og nye kommunikasjonsmønstre nøkkelen til gode relasjoner. Gestalt som metode er også utbredt innen konflikthåndtering, alle former for opplæring, bedriftsledelse og bedriftsrådgivning.

bottom of page